Home / Producten / Heractivering Codesys 3.5 op Exor units

Heractivering Codesys 3.5 op Exor units

In het verleden was het niet mogelijk een Codesys licentie definitief actief te maken op Exor hardware. Na een Factory reset was de code verdwenen en diende deze opnieuw geactiveerd te worden middels JMobile.

Middels een speciale procedure is het nu mogelijk deze activering definitief te maken. Dit scheelt extra tijd en problemen in het veld indien er een Factory reset is geweest.

Top